SK HU

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť CALOR, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2007. Jediným spoločníkom je Mesto Komárno.

Spoločnosť začala podnikať dňa 1.1.2008 v oblasti výroby a rozvodu tepla. Táto oblasť je pre činnosť spoločnosti základnou. Spoločnosť je držiteľom "Povolenia č. 2007T 0382 na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla", ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Personálne informácie

Spoločnosť riadi konateľ - Ing. Béla Balogh, ktorý bol menovaný valným zhromaždením za konateľa ako úspešný účastník výberového konania.

V spoločnosti je zamestnaný p. Igor Kokšal, ktorý zodpovedá za prevádzku a údržbu tepelných zdrojov v pôsobnosti spoločnosti. Je osobou odborne spôsobilou v oblasti elektrických zariadení a tlakových nádob.

Naše riešenia:

ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení