SK HU


Predmet činnosti spoločnosti

Spoločnosť sa momentálne sústreďuje na tieto činnosti:

  • výroba tepla, rozvod tepla
  • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

Spoločnosť je v súčasnej dobe výrobcom a dodávateľom tepla v nasledujúcich kotolniach v Komárne:

  • Vnútorná okružná 21
  • Hradná 11
  • Ul. Slobody 1
  • Ul. Roľníckej školy 49
  • Námestie M.R. Štefánika 10.

Naše riešenia:

ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení