SK HU
Úvod

Názov spoločnosti: CALOR, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo, miesto podnikania: Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 43797831
IČ DPH: SK 20 22 48 2517
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20929/N

Naše riešenia:

ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení